Caning – English


r


rabsi v.i diverge, go around rabsi, kärabsa
racca n necklace raccu /-u
raj n trick, deception rajta /-ta
rake v.tr surround raka, kärakä
rap n small bird type rapiny /-iny
rejic n command reje -ic/